Dette emnet er nedlagt

NOR2392 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 2010 er det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnson døde. Hans omfattende produksjon innenfor både skjønnlitteratur og sakprosa strekker seg over mer enn 60 år. Han fornyet norsk litteratur i flere omganger samtidig som han var en aktiv opinionsdanner i den norske og internasjonale offentligheten, først og fremst når det gjaldt politikk og livssynsspørsmål. Vi vektlegger fortellinger, skuespill og dikt, men vi trekker også inn taler, artikler og brev.
Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til et forfatterskap og grunnleggende kjennskap til perioden forfatteren virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i NOR1300, eller har tilsvarende kunnskap

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4374 – Forfatterskapsstudium - Bjørnstjerne Bjørnson (nedlagt)

Undervisning

Det gis minium 28 timers undervisning. Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk