Dette emnet er nedlagt

NOR4155 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det faglige temaet på dette emnet skifter fra semester til semester, men alle spesialiseringene har det felles at studentene får dypere kjennskap til grunntrekk i nyere språkvitenskapelig forskning på nordisk grammatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Bachelorgrad i nordiske studier, lingvistikk eller tilsvarende språklig fordypning.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPR4150 – Fordypningsemne i nordisk grammatikk (videreført)

Undervisning

Kurset går over hele semesteret med 10 dobbelttimer forelesning. Det er krav om en muntlig kvalifiseringsoppgave som må godkjennes innen en oppgitt frist for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk