Dette emnet er nedlagt

NOR4315 – Sammensatte tekster i norskfaget

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sammensatte tekster (også kalt multimodale tekster) er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) – slik som skrift, fotografi og musikk – til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på sådanne tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier, multimediale litterære tekster eller operaforestillinger. Sammensatte tekster kan ha en rekke funksjoner. I noen sammenhenger dominerer det informative, som i en illustrert bruksanvisning, i andre det estetiske, som i en bildebok eller i video- og digital kunst.
Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst. Studentene øver seg i å analysere og tolke et bredt spekter av sammensatte tekster og blir kjent med de uttrykksmulighetene som ligger i ulike medier og i de enkelte modalitetene. Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet (f.eks. fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat).

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kjennskap til multimodal teori samt kompetanse i å analysere sammensatte tekster. I tillegg får du øvelse i å uttrykke deg muntlig og skriftlig om faglige temaer, og du blir bevisst på det mulitmodale i dine egne tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave muntlig underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandiavisk