Dette emnet er nedlagt

NOR4372 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Karen Blixen blir ofte sett som en moderne Scheherazade. Hennes fortellinger omhandler stort sett alltid fortellerkunsten og dens muligheter, fortellere og kunstnere i mange forkledninger. Kurset vil bl.a. dreie seg om Karen Blixens litterære strategier, eksistentielle temaer samt motiver som masker og marionetter, kjønn og skjebne.

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger, relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for høstsemesteret. Det vil bli arrangert en ekskursjon, blant annet til Karen Bliksen museet.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til Karen Blixens forfatterskap og poetikk. Teoretisk innsikt, den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2390 – Forfatterskapsstudium: Karen Blixen - Storyteller (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 3 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 8 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk