Dette emnet er nedlagt

NOR4406 – Manusbearbeiding og tekstpublisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i manusbearbeiding, språkvask, korrektur, indeksering og andre prosesser som manuskripter gjennomgår på veien fra antakelse til trykkeklar tekst.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til grunnleggende prinsipper for manusbearbeiding av både sakprosa og skjønnlitterære tekster, og de får oppøvd ferdighet i å bearbeide forfatteres manuskripter. I tillegg får studentene innføring i registerarbeid og elektronisk manusbearbeiding. Studentene lærer å reflektere over prinsipielle spørsmål som arbeid med tekster stiller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i litteraturstudier, språkstudier eller estetiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Seminarundervisning med én dobbelttime i 13 uker. Frammøte er obligatorisk (75 %). Studentene skal løse åtte oppgaver som diskuteres på seminaret og godkjennes av faglærer. De fleste oppgavene består av praktisk manusbearbeiding. I tillegg til å løse de praktiske oppgavene skal studentene skriftlig reflektere over prinsipielle spørsmål som arbeidet med oppgavene stiller.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Karakteren Bestått gis for aktiv deltakelse på seminaret og godkjente oppgaver.
Siden dette er et praktisk fag med obligatorisk fremmøte og vurderingen skjer på grunnlag av mange innleverte oppgaver, er det ikke aktuelt å avvike kravet om oppmøteplikt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Maksimum 20, minimum 5 studenter. Masterstudenter i litteraturformidling har fortrinnsrett til opptak.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Emnet tilbys ikke våren 2013

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)