Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i manusbearbeiding, språkvask, korrektur og andre operasjoner som manuskripter gjennomgår på veien fra antatt manus til trykkeklar publikasjon. Informasjon om pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til de grunnleggende prinsipper for manusbearbeiding av hhv. sakprosa og skjønnlitterære tekster, og de får dessuten oppøvd en viss praktisk ferdighet i å bearbeide forfatteres manuskripter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NOR2005 – Elektronisk tekstpublisering (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med én dobbelttime undervisning i 6 uker. Frammøte er obligatorisk 5 av 6 ganger. Studentene skal utføre fem oppgaver som skal diskuteres på seminaret og godkjennes av faglærer. Tema for oppgavene er praktisk manusbearbeiding. Studenter som ikke har mulighet til å oppfylle oppmøteplikten, kan etter skriftlig søknad til instituttet følge alternativt opplegg, se nedenfor under punktet "Vurderingsform".

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Karakteren Bestått gis for aktiv deltakelse på seminaret og godkjente oppgaver.

Studenter som etter søknad har fått fritak fra oppmøte, avlegger i tillegg til oppgavene, en 2-timers skriftlig eksamen. Det gis samlet karakter etter en helhetlig vurdering av oppgavene og den skriftlige eksamensbesvarelsen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 30, minimum 5 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2007

Emnet revideres våren 2008.

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)