Dette emnet er nedlagt

NOR4448 – Sjangerstudium: Den litterære biografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Biografien har blitt omtalt som en naiv sjanger og en umulig sjanger, som en mindre nyttesjanger uten prestisje og som vår tids store og mest menneskelige sjanger. De motsetningsfylte holdningene til biografien kan skyldes at premissene for hvordan sjangeren praktiseres i dag, ble lagt langt tilbake i tiden.
Emnet gir en innføring i biografien som historisk og litterær sjanger med hovedvekt på forfatterbiografier og forholdet mellom liv og diktning. Forfatterrollens betydning for den litterære biografis realisasjoner står følgelig sentralt sammen med grunnleggende dilemmaer og etiske spørsmål knyttet til kildebruk, fiksjon og fakta, etterrettelighet og personfremstilling. Biografien vil bli studert som en utpreget retorisk sjanger. Men like relevant som å spørre hvem bestemmer over livet, er å utforske hva livsskildringers fascinasjon består i.

Hva lærer du?

Gjennom primærverk, teori og sekundærlitteratur får studentene kunnskap om biografiens historie, utvikling og sjangertrekk, hvordan den har vært brukt politisk og plasserer seg i det litterære landskapet. De lærer å stille spørsmål til overleverte konvensjoner og forventninger og forholde seg kritisk til livsskildringers form, innhold og markedsføring. Hvordan kan biografen overbevise leseren om riktigheten av sin persontolkning? Hvilke virkemidler tas i bruk for å formidle den ønskede historien?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på masterprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet vil bli prioritert. Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2349 – Sjangerstudium: Den litterære biografi (nedlagt)

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk