Dette emnet er nedlagt

NOR4449 – Sjangerstudium: Romanen og det postnasjonale - fra Drageløperen til Armand V

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret setter fokus på romansjangeren og romanens relasjon til det nasjonale og postnasjonale. Romaner som Khaled Hosseinis Drageløperen og Rohinton Mistrys Balansekunst beskriver nasjoners problematiske tilblivelsesprosess, deres etniske sammensatthet og sosiale og politiske utfordringer. I dagens globaliserte verden blir slike romaner internasjonale bestsellere. I mer veletablerte nasjoner, som de nordiske, trives den såkalte korrigerende nasjonalromanen.
Vi skal lese nordiske og internasjonale romaner for å studere hvordan tekstene ”samskriver” nasjoners medlemmer på tvers av etnisitet, klasse og kjønn. Både innhold og form kommer under lupen, inklusiv narrativ struktur, (ofte kjønnsbaserte) metaforer og allegorier, og den implisitte relasjonen mellom forfatter, forteller og leser. Teoretisk danner Benedict Andersons teori om nasjonen som et forestilt fellesskap grunnlag, men vi skal også innom Mikhail Bakhtin, Homi Bhabha og andre.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om romanens særtrekk og om dens historiske utvikling. Fokus er på romanens relasjon til det nasjonale og globale i dag. Studentene praktiserer å lese nasjonal litteratur i et komparativt og internasjonalt perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å nærlese og kontekstualisere litteratur, og til å argumentere og formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på masterprogram

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Vår 2009

Eksamen

Høst 2010

Vår 2009

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk