Dette emnet er nedlagt

NOR4466 – Motiv- og temastudium: Mulitikulturalisme, orientalisme og postkolonialisme - fra H.C. Andersen til J.M. Coetzee

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Postkolonialisme og globaliseringsteorier kaster nytt lys over nordiske klassikere (H. C. Andersen, Ibsen, Hamsun), og trekker verk som hittil har vært oversett, frem fra mørket. Nye stemmer med flerkulturell bakgrunn endrer den nasjonale diskursen ved å nyskildre (”rewrite”) hva det betyr å være nordisk. Dette gjelder ikke minst innvandrerkvinner fra 1800-tallet og fremover til i dag. Med utgangspunkt i teorier av Franz Fanon, Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Zygmunt Baumann og Ulrich Beck leses nordisk klassisk og samtidslitteratur i en global kontekst med fokus på rase, etnisitet, nasjonalitet, kjønn, identitet og stedstilhørighet. Den nordiske litteraturen skal ikke bare ses i lys av den postkoloniale (Naipaul, Coetzee, Brink), men også brukes til å utprøve postkolonialismens allmengyldighet.

Hva lærer du?

En beskrivelse av hvilke ferdigheter og kunnskaper du opparbeider deg på emnet...

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Motiv- og temastudium (NOR4466-4469). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av vårsemesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk