Dette emnet er nedlagt

NORINT0121 – Norsk for internasjonale studenter, intensivt begynnerkurs (trinn 1 og 2)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

0121 dekker de to første nivåene i grunnopplæringen i norsk for internasjonale studenter (trinn 1 og 2). Kurset avsluttes med eksamen på trinn 2.

Trinn 1
Stor vekt på muntlig aktivitet. Øve bl.a. norske lyder som oppfattes som spesielt vanskelige, arbeide med hovedtrekk i norsk lydlære. Uttale: prosodi (trykk, rytme), riktig realisasjon av fonemene. Grammatikk: verb, substantiv, adjektiv, pronomen, setninger (hovedsetning, leddsetning, negasjon i hovedsetning, inversjon), tidsuttrykk, adjektiv, nominaler, presenteringssetninger, plassering og betydning av modale uttrykk, negasjon i leddsetning, nominalfraser, komparative uttrykk. Temaer/vokabular: om det å være utenlandsk student i et norsk universitetsmiljø, presentasjon, hilsing, familie, mat og drikke, invitasjon, temaer relatert til studiesituasjonen, boforhold, severdigheter, ferie; uttrykk for ønsker, vurdering, følelser, ordforråd relatert til fagstudier, arbeid/ fritid, trekk ved norsk kultur, helse.

Trinn 2
Uttale: stor vekt på muntlige aktiviteter både når det gjelder produksjon og persepsjon. Grammatikk: videreføring av grunnleggende grammatikk fra nivå 1. Kjennskap til variasjoner i språket, idiomatikk, logiske relasjoner. Temaer/vokabular: tekster relatert til norsk kultur, aktuelle temaer fra norsk samfunnsliv, studiesituasjonen.

Hva lærer du?

Trinn 1
Studentene skal kunne oppfatte muntlige framstillinger om emner fra dagliglivet og snakke om disse med enkelt vokabular og enkel, konkret framstillingsmåte. Uttalen skal være så god at kommunikasjon ikke hindres. De skal kunne lese læreboktekstene og tilsvarende tekster med emner fra dagliglivet. De skal kunne skrive om emner som er tatt opp på kurset og gi uttrykk for egne tanker og meninger, selv om språket er enkelt. De skal også kunne hovedreglene i norsk grammatikk som er gjennomgått på emnet.

Trinn 2
Studentene skal kunne forstå enkle, muntlige framstillinger om temaer nevnt ovenfor, og enkle autentiske tekster. De skal kunne snakke om nevnte emner og klare seg på norsk i situasjoner i dagliglivet, ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger om konkrete forhold. De skal kunne skrive om temaer som er behandlet på kurset, og gi uttrykk for meninger om en del konkrete emner. Deres muntlige og skriftlige framstillingsform skal være så god at den ikke hindrer kommunikasjon.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt selvfinansierende bachelorstudenter som er tatt opp til ordinære fakultetsstudier hvor undervisningen gis på norsk. Emnet er også åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo (forutsatt at det er ledige plasser), samt for vitenskapelig ansatte med opptak til norskkurs. Internasjonale studenter får informasjon om registrering til norskkursene når de ankommer Norge.
Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk.

Undervisning

Emnet går over 168 timer fordelt på hele semesteret. Det forventes at studenten leverer skriftlige oppgaver hver uke.
Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Obligatorisk aktivitet som må godkjennes før man får ta eksamen:

1. Gjennomført klasseromseksamen/-prøve midtveis (tilsvarende eksamen i trinn1)

2. Fremmøtekrav på 75 % av undervisningen på hvert av trinnene.
Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

For å få framstille seg for eksamen må man ha godkjent obligatorisk aktivitet (se under ”Undervisning”).

Avsluttende skriftlig 3-timers prøve som karaktersettes med bokstavkarakterer A-F og en avsluttende muntlig prøve som også karaktersettes med bokstavkarakter A-F. Hver del teller 50 % av samlet karakter, og begge deler må være bestått.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakter gis kun på avsluttende muntlig og skriftlig eksamen.
Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet

Annet

Maksimum 20 studenter per klasse. Antall klasser varierer hvert semester.
Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.
Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk