Dette emnet er nedlagt

NORINT0141BK – Betalingskurs i norsk språk, trinn 4, skriftlig

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kunnskap om ulike sjangrer innen sakprosa. Studentene skriver og presenterer ulike former for saktekster.

Dette er et ferdighetsemne med mappeevaluering.

Kursavgift

Det er kursavgift på dette emnet. Prisinformasjon finnes på følgende webside: Betalingskurs

Hva lærer du?

Studentene skal få kjennskap til språk, tekstteori og kommunikasjonsstrategier knyttet til saklige og faglige tekster. De skal kunne forstå og gjøre rede for struktur og innhold i autentiske saktekster og selv kunne skrive tekster som oppfyller kravene til sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for personer som har gyldig oppholdstillatelse i Norge og som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse. Søknadsskjema finnes på følgende webside: Betalingskurs

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse og at de har bestått NORINT0130BK - Betalingskurs i norsk språk, trinn 3, eller NORINT0130 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 3, med karakteren D eller bedre både muntlig og skriftlig, eller tilsvarende.

Undervisning

Kurset er på 30 timer.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Eksamen

I løpet av semesteret utarbeider studentene en grunnmappe bestående av minst 4 tekster. Faglærer vurderer og gir tilbakemelding på arbeidene i grunnmappen. Studentene kan i tillegg forventes å delta i responsgrupper.
To av arbeidene fra grunnmappen samt et refleksjonsnotat skal inngå i vurderingsmappen (totalt tre tekster). De to arbeidene fra grunnmappen skal legges i vurderingsmappen både i opprinnelig og bearbeidet form. Faglærer gir ikke tilbakemelding på refleksjonsnotatet. Vurderingsmappen vurderes av sensor etter kursslutt og gis karakteren bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamen skal leveres på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 20 studenter.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ingen undervisning fra og med høst 2013.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk