Dette emnet er nedlagt

SKRIV1100 – Faglig formidlingsskriving

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset har tre komponenter: 1) Individuell skriving av tekster i forskjellige sjangrer 2) Arbeid med tekstutkast i mindre grupper, med tilbakemelding fra faglærer og medstudenter (skriveverksted). 3) Forelesninger om teoretiske og praktiske sider ved skriveprosessen: rettskriving og språknormer, kommunikasjonssituasjonen og retoriske hensyn, argumentasjonsteori, tekststruktur, sitat- og referatskikk, litteraturlister.

Hva lærer du?

Hovedmålet med kurset er å gjøre den skriftlige framstillingsevnen hos studentene bedre gjennom aktivt arbeid med egne tekster, gjennom teoretisk kunnskap om skriveprosessen, retorikk, sjangernormer og språknormer, og gjennom organisert tilbakemelding studentene imellom. Studentene skal også lære å vurdere og gi respons på andres tekster. Denne kompetansen er viktig i bachelorstudiet, og den er minst like viktig i arbeidslivssammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det gis 28 timer undervisning fordelt ut over hele semesteret. Det forventes stor egenaktivitet av studentene, både skriftlig og muntlig. Studentene får øvelse i å skrive tekster i forskjellige sjangrer og trening i å vurdere og gi respons på andres tekster. Det blir avholdt tre skriveverksted i løpet av semesteret. Deltakelse på disse er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentene skal levere en mappe med tre tekster til en fastsatt frist i slutten av semesteret. Sjanger, emne og leveringsfrist for mappen oppgis av faglærer ved begynnelsen av semesteret. Det er forventet at studentene leverer utkast til hver tekst i forbindelse med de obligatoriske skriveverkstedene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport våren 2008

Annet

Maksimum 20, minimum 5 studentar.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår og høst

Emnet erstattes våren 2009 med emnet SKRIV1101 (http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/SKRIV1101/)

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk