Dette emnet er nedlagt

BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er reservert (for siste gang) for studenter på det gamle EAS-programmet, studieretning Balkan. Nye studenter som begynner i høstsemesteret 2010 på det nye EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa og Balkan skal ikke velge dette emne.

Emnet tilbyr en kronologisk gjennomgang av Sørøst-Balkans historie fra Det bysantinske riket frem til idag, samt en tematisk gjennomgang av viktige sider ved Sør-Balkans politikk, kultur og samfunn idag.

Hva lærer du?

Studenten kan analysere og forstå begivenheter på Sørøst-Balkan i lys av regionens aktører og drivkrefter i historie, styresett og sosiale struktur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret (ca. 5 sider).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BAL1501/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i EAS-programmet, studieretning Balkan.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

Dette emnet går siste gang høst 2010. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk