Dette emnet er nedlagt

BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset går på bestemte semestre og består av lesning av et utvalg romaner og korte tekster noveller i oversettelse (hovedsakelig til norsk) fra 20. århundre. Utvalgte problemstillinger knyttet til forholdet mellom litteratur og samfunn.

Hva lærer du?

Fordypning i noen sentrale litterære tekster fra bosnisk/kroatisk/serbisk språkområde i 20. århundre. Opparbeiding av praktiske ferdigheter i litterær analyse. Studentene vil også tilegne seg en kritisk refleksjon om relasjon mellom verkets autonomi og den utenomtekstlige virkeligheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen, 70%.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Tema for kvalifiseringsoppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer og leveres innen en gitt frist i løpet av semesteret (ca. 5 sider).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS1301/eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Dette emne går siste gang høst 2009. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk