Dette emnet er nedlagt

BKS4123 – Oversettelse til og fra Bosnisk/kroatisk/serbisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversettelse av tekster til og fra det slaviske fordypningsspråket. Hver uke gjennom semesteret gis en tekst til oversettelse som studentene kan levere til faglæreren. Faglæreren gir respons på oversettelsene, og henviser til relevant teoretisk litteratur. Hvis det er få påmeldte kan emnet gis som veiledet lesning (Leseemne).

Hva lærer du?

Etter fullført kurs kan studenten oversette avanserte tekster til og fra norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk og litteratur.

Undervisning

Høstsemesteret 2013. Det vil bli gitt redusert undervisning. Du bes om å kontakte emneansvarlig lærer for å avtale tid og sted.

Undervisningen består normalt av 1 dobbelttime seminar i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Seminarundervisningen er obligatorisk og forutsetter oppmøte minst 7 av 10 ganger .I løpet av semesteret skal studentene levere oversettelser som skal godkjennes av faglærer. Oppmøtet og to oversettelser må være godkjent av faglærer før du kan fremstille deg til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/BKS4123/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

B. Bakker Haugen et al. Norsk-bosnisk, kroatisk, serbisk ordbok. Sypress 2001.

B. Bakker Haugen: Bosnisk, kroatisk serbisk - norsk ordbok. Agave Books 2008 (eller 2012).

Fremmedspråklig-BKS/BKS-fremmedspråklig ordbok etter eget valg.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk, kroatisk og serbisk språk og litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk