Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1102 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fonologi og fransk språkbruk 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har to komponenter, fonologi og fransk språkbruk. Fonologien består i en innføring i det franske lydsystemet med vekt på kontrastive aspekter, uttaleundervisning i skolen og praktisk trening i uttale og muntlig forståelse. 

Fransk språkbruk omfatter praktisk og teoretisk grunnundervisning i fransk språk. Refleksjon over hva muntlig språk er, inngår i begge komponentene. 

Hva lærer du?

Gjennom fonologikomponenten skal studentene forbedre sin egen uttale og bli i stand til å undervise og veilede elevene i tilegnelsen av fransk uttale.

Gjennom fransk språkbruk skal studentene utvikle sin praktiske språkkompetanse både muntlig og skriftlig. 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for Årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk

Undervisning

Fonologi: Te ukers intensivperiode i begynnelsen av semesteret. Uttaleundervisningen blir deretter en del av undervisningen i fransk språkbruk. Regelmessig oppgaveløsning. 

Fransk språkbruk: Undervisningen foregår hele høstsemesteret (16 uker) og avsluttes i desember. Det blir regelmessige øvelser og innlevering av oppgaver. Det er krav om tre godkjente (kortere) oppgaver skrevet på fransk før fremstilling til eksamen. Oppgaveskrivingen kan organiseres som klasseromsprøver. 

Eksamen

Fonologi: En skriftlig oppgave i intensivperioden og en klasseromseksamen etter intensivperioden. Språkbruk: Skriftlig skoleeksamen (3 timer) og prøve i lytteforståelse i desember.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk