Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1103 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fagdidaktikk. Fransk som fremmedspråk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i metoder i fremmedspråksundervisning / fremmedspråkslæring, der språkundervisningens mål, læremidler og aktiviteter tas opp i et kritisk perspektiv. Emnet omfatter også læreplaner og franskens stilling i den norske skole. Det legges vekt på å oppøve evnen til kreativ tenkning omkring læring og undervisning. I arbeidet med de språkpedagogiske grunnlagsproblemene vil det også bli tatt hensyn til det stoffet som behandles i litteratur - kulturkunnskaps - og språkundervisningen. Det vil bli anledning til kontakt med franske skoler. 

Hva lærer du?

Studentene skal vise en grunnleggende forståelse for språk og språkdidaktiske problemstillinger, med spesiell vekt på undervisning og læring av fransk som fremmedspråk - både generelt og i den norske skolen. De skal kunne vurdere mål, metoder og didaktiske aktiviteter og vise kreativitet i forhold til franskundervisningen. Emnet gir økt skriftlig og muntlig kompetanse i fransk. 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for Årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på CAENFRA1102

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2105 – Fransk fagdidaktikk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger og seminarer som starter i høstsemesteret og avsluttes i slutten av vinterterminen (mars). 

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10, maksimalt 12 sider, skrevet på fransk. Alle oppgaver som leveres til bedømming må følges av en obligatorisk erklæring ved. fusk. 

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk