Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1301 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fransk litteratur med vekt på forholdet mellom litteratur og samfunn, som belyses historisk og gjennom enkeltverker og enkelttekster. Pensum består av hele verk, kortere tekster, tekstutdrag og dikt, som til sammen skal sikre at både moderne og eldre litteratur blir dekket.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne analysere og kommentere litterære tekster og ha kjennskap til et utvalg av moderne og eldre litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for Årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter at man har tatt CAENFRA1102.

Undervisning

Undervisningene gis som forelesninger og seminarer. Det legges opp til regelmessig innlevering av oppgaver. Litteraturundervisningen starter i høstterminen og utgjør et av hovedemnene i vårterminen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere tre oppgaver, skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgaveskrivingen kan organiseres som klasseromsprøver.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig skoleeksamen på 4 timer i juni.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk