Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1501 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk kulturkunnskap og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i franske institusjoner, geografi, samfunnsspørsmål og historie.

Hva lærer du?

Studentene skal vise at de har kunnskaper om og forståelse av hovedtrekkene ved det moderne franske samfunn og i fransk historie fra og med det 17. århundre.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for Årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter emnet CAENFRA1102.

Undervisning

Forelesninger og ulike bidrag fra studentene. Undervisningen i kulturkunnskap (institusjoner og geografi) er en av hoveddisiplinene i høstterminen. Undervisningen i historie foregår i hele vårsemesteret.

Eksamen

Samfunnskunnskap (institusjoner, samfunnsspørsmål og geografi): Skriftlig eksamen (3 timer) i desember / januar.

Historie: Skriftlig eksamen (4 timer) i juni.

Eksamen i januar teller 40% og eksamen i juni 60 %.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Begge eksamener skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Eksamen er fordelt over begge semestrene.

Undervisningsspråk

Fransk