Dette emnet er nedlagt

ENG2575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

"The tragic sense of life"-Miguel de Unamunos uttrykk for "the anguish of modern man as he is caught up in the struggle between the dictates of reason and the demands of his own heart"- gir temaet for dette kurset. Samtidig som kurset introduserer studentene for amerikansk film, både institusjonelt og genremessig, vil vi fokusere på "film noir". Vi vil studere flere filmer som gir et bilde av den arketypiske amerikanske helt - D.H. Lawrences "stoic isolate", en mann som "lives by death" i sin streben etter å finne mening i en banal og livløs verden. Kulturelle temaer som blant annet inkluderer: Heltens betydning for amerikanske klassemotsetninger, innflytelsen fra teknologi og krigføring mot kulturen, forbrukersamfunnet og middelklassens banalitet.

Hva lærer du?

Utvikle et kritisk perspektiv på populærkulturen. Lære å analysere film som kunstform, og som kulturelt, politisk og mytisk uttrykk. Skriftlige oppgaver blir gitt for å forsterke studentenes evne til å tenke klart og kritisk, og til å øke deres forestillingsevne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken i 14 uker. I tillegg vil det bli vist 6-7 filmer i løpet av semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (2 uker) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

Studentene må levere ett obligatorisk essay (5 sider). Kurset vil bli avsluttet med en 2 timers klasseromseksamen. De to delene, essay og klasseromseksamen, utgjør en mappe og vektes 1:1. Begge deler må være bestått for at emnet som helhet skal bestås.

Eksamensspråk

engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2006

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Engelsk