Dette emnet er nedlagt

ENG4318 – Postmodernism in American Fiction

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil forsøke å utforske det mangslungne postmodernisme-begrepet, slik det kommer til uttrykk hos sentrale amerikanske forfattere i perioden 1965 til 2000. Med utgangspunkt i de fem pensumromanene, vil begreper som "the death of Truth," "the loss of Self," "language as a construction of reality," meta-fiction og intertextuality bli diskutert. Kurset vil også søke å vise hvordan mange av de mest sentrale postmodernistiske begrepene ikke bare karakteriserer litteraturen, men også mange andre kulturfenomener i den siste tredjedelen av det 20. århundre. Kurset vil selvsagt ta opp viktige utviklingslinjer i periodens litteraturkritikk som post-strukturalisme og dekonstruksjonisme, men slike teorier vil bli utforsket som en del av tekstanalysene heller enn som noe mål i seg selv.

Hva lærer du?

En best mulig forståelse av postmodernismen som litterært begrep og kulturfenomen i USA i perioden 1965 til 2000, samt å synliggjøre de utvalgte forfatternes ofte svært forskjellige profiler innenfor en slik ramme. Utvikle kritiske og analytiske ferdigheter i møte med sentrale romaner fra vår egen samtid.

Opptak og adgangsregulering

Kurset har et minimum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagertall på 15. Studenter som er tatt opp på et studieprogram der emnet inngår, vil kunne bli prioritert ved opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken i ti uker gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Seminaret har obligatorisk fremmøte (80%).

Eksamen

Emnet benytter mappevurdering. Mappen består av en syv-siders
semesteroppgave, der emnet avtales mellom lærer og student, pluss en to-timers avsluttende klasseromseksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensuren vil være tilgjengelig på StudentWeb seinest tre uker etter avsluttet eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet har forandret kode til ENG4432 – Postmodernism in American fiction (nedlagt).

Undervisningsspråk

Engelsk