Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Med den såkalte "return to history" i de siste tiårs anglo-amerikanske teoribygging - enten i form av nyhistorisme, feminisme, gay og queer studies, postkoloniale studier, eller bokhistorie - har det samtidig funnet sted en "return to the author". Dette kurset vil vurdere forfatterens historisk sett ulike roller i samfunnet, og de forskjellige perspektivene på hvor relevant denne skikkelsen har vært for fortolkningen. Vi vil lese et utvalg litterære verk fra 1700- tallet fram til idag, av forfattere som Dr. Johnson, Brontë-søstrene og Joyce, som direkte eller indirekte aktualiserer denne skikkelsen, og vi vil dessuten lese noen av de viktigste teoretiske bidragene på feltet. I løpet av kurset vil vi vurdere temaer som interessen for biografisk informasjon, biografisjangeren, begrensninger lagt på forfatteren, fenomener som anonymitet og pseudonymitet, litterære forfalskninger, og, i forhold til den historiske konstruksjonen av denne skikkelsen, aspekter som opphavsrett, økonomi, og konsekvensen av nye mediekulturer.

Hva lærer du?

Å utvikle kjennskap til den historiske og samtidige forfatterrollen i våre vestlige samfunn. Et videre mål er å utvikle analytiske ferdigheter både i forhold til litterær fortolkning og i arbeidet med teoretiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram i litteratur, LAP eller annet relevant masterprogram. Studenten må ha minst 20 studiepoeng i litteratur/kultur, fortrinnsvis ENG1303 – British Literature, ENG1304 – American Literature, ENG1505 – British Civilisation, ENG1506 – American Civilization eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig såvel som muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studenten deltar i undervisningen.

Eksamen

Studentene skal gi en muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått) på et oppgitt emne, og skrive en semesteroppgave (ca.10 standardsider) til fastsatt frist. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Semesteroppgaven kan utgjøre begynnelsen på en masteroppgave.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur vil være tilgjengelig på StudentWeb tre uker etter avsluttet eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet har fått ny kode; ENG4471 – The Return of the Author (nedlagt)

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk