Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser parodiens ulike virkemidler og dens genremessige uttrykk i den engelskspråklige litteraturens historie. Pensumets tekstutvalg danner fokus for emnet, og er ment å gi et utgangspunkt for studentenes videre utforsking av parodiske tekster.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg gode kunnskaper om ulike parodiske tekster og lære seg å utforske tekstene i lys av sekundærlitteraturen omkring parodi. Studentene skal utvikle gode evner til tekstanalyse og til å opparbeide tekstforståelse i forhold til den kulturelle og samfunnsmessige konteksten som teksten er skrevet i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram i litteratur, LAP eller annet relevant masterprogram. Avlagt minimium 20 sp i engelskspråklig litteratur.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (1 uke i høstsemesteret, 2 uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

Vurderingen baseres på en semesteroppgave på 10 standardsider. Underveis gis det tilbakemelding på et utkast levert innen gitt frist.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur vil være tilgjengelig på StudentWeb tre uker etter avsluttet eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Våren 2006, deretter annonsert minst ett år i forveien

Eksamen

Våren 2006, deretter annonsert minst ett år i forveien

Undervisningsspråk

Engelsk