Dette emnet er nedlagt

FRA2302 – Fransk litteratur, epokestudium: Klassisismen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et fordypningsstudium i klassisismen som epoke i fransk litteratur.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sine evner til å forstå og fortolke tekster fra fransk litteratur under klassisismen. De skal kunne gjøre rede for hva som karakteriserer perioden i idé- og litteraturhistorisk henseende.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning. Undervisningen er fordelt mellom forelesninger og seminar.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 3-4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5-6 sider à 2300 tegn.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet vil ikke gå våren 2009

Eksamen

Undervisningsspråk

Fransk.