Dette emnet er nedlagt

FRA2362 – Reiser og steder i fransk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av et utvalg tekster fra fransk litteratur som har reisen som tema, eller som rommer stedsbeskrivelser av stor litterær, historisk eller kulturell betydning. Flere forfattere, perioder og genre vil være representert.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle temaet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 - Fransk litteratur 1 og FRA1302 - Fransk litteratur 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det foreleses en dobbelttime pr uke i 14 uker med innlagt undervisningsfri to uker til skriving og lesning. Ca midtveis i semesteret vil det bli en mer undervisningsintensiv periode over tre uker, der det gis undervisning i to dobbelttimer pr uke.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

I løpet av semesteret skriver studenten under veiledning én semesteroppgave på 10-12 sider (à 2300 tegn). Tema for oppgaven bestemmes i samarbeid med faglærer. Oppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

fransk