Dette emnet er nedlagt

FRA2387 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Alain Robbe-Grillet)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter et utvalg tekster fra Robbe-Grillets forfatterskap som skal studeres både som tekstgenre, som representative for den franske nyromanen, og i et romanhistorisk perspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å tolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle temaet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i 14 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på slutten av semesteret. Faglærer bestemmer hvilken del av forfatterskapet som skal behandles, mens problemstillingen velges av hver kandidat i samråd med faglærer. Besvarelsen skrives på fransk og skal være på 5-8 normalsider à 2300 tegn.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2387/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Fransk