Dette emnet er nedlagt

FRA4109 – Grammatikk, språklæring og språkundervisning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i ulike oppfatninger av språk og grammatikk. I tillegg behandles emner med tilknytning til undervisning og læring, slik som grammatikk og språklæringsteorier, mellomspråk, grammatikk og kommunikativ kompetanse, grammatikk i læremidler og øvelser.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle sin innsikt i språk og grammatikk i forhold til bachelor-nivået, spesielt med henblikk på og språklæring/språkundervisning. De skal kunne gjøre rede for ulike oppfatninger og holdninger til språk og grammatikk og se disse i relasjon til læring og undervisning av fransk som fremmedspråk. De skal også kunne analysere og vurdere undervisningsmateriale, øvelser, språkaktiviteter og elevspråk ut fra modeller for språk og språklæring. Emnet gir øvelse i observasjon, analyse og drøfting i tillegg til praktisk språklig trening i fransk, og vil legge et grunnlag for undervisning i fransk som fremmedspråk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1, i tillegg til to andre emner i fransk (eller tilsvarende utdanning fra en annen studieordning). BA i en fransk studieretning eller opptak på masterspesialiseringen innenfor Lektor- og adjunktutdanningen.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timer undervisning per uke.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er krav om innlevering av to korte skriftlige arbeider (2–3 sider) og en muntlig presentasjon (gruppearbeid) i løpet av semesteret. Disse må godkjennes av faglærer for at emnet skal bestås. Karakteren settes på grunnlag av en 3 dagers hjemmeoppgave ved semesterslutt. Oppgaven skrives på fransk. Bokstavkarakterer.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

fransk