Dette emnet er nedlagt

FRA4116 – Fransk språk leseemne 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum settes sammen i samråd med faglærer og har et omfang på cirka 130-150 sider fagteoretisk litteratur. Pensum kan også bestå av fagteoretisk litteratur i kombinasjon med et utvalg tekster som ikke er skrevet på moderne standardfransk. Dersom emnet ligger tematisk nær et 2000-emne som studenten allerede har avlagt, skal det innebære en fordypning, og det skal heller ikke bygge på samme pensumlitteratur som 2000-emnet.

Hva lærer du?

Studenten skal utvide og utvikle sin forståelse av lingvistiske prosesser og mekanismer i forhold til bachelornivået. Eventuelt skal studenten også utvikle sitt kjennskap til andre former for fransk enn moderne standardfransk.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Det er manuelt opptak til emnet. Vennligst kontakt studiekonsulent

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer

Undervisning

Emnet er basert på selvstudium i nært samarbeid med faglærer.
For oppmelding kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Enten innlevering av en semesteroppgave på 10 normalsider ( à 2300 tegn) eller en skoleeksamen på 4 timer. Faglærer avgjør eksamensform. Ved fastsetting av karakter tas det hensyn til både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4116/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Fransk