Dette emnet er nedlagt

FRA4200 – Innføring i fransk filologi med vekt på litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i middelalderfransk og tidlig nyfransk litteratur og språk og en språkhistorisk oversikt fra klassisk latin til moderne fransk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for de viktigste genrene i den middelalderfranske litteraturen og for de vesentligste trekkene i verselæren. De skal få trening i å lese tekster skrevet på middelalderfransk og på tidlig nyfransk og bli satt i stand til å arbeide selvstendig med slike tekster. De skal kunne lese gammelfransk høyt med en tilnærmet riktig uttale. De skal også ha kunnskaper om hovedtrekkene og utvalgte detaljer i den språkhistoriske utviklingen fra klassisk latin til moderne fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha god kjennskap til moderne fransk verselære, fonologi og morfosyntaks.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FRA4001 – Innføring i fransk filologi med vekt på språk

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 2 timer seminar i 11 uker.

Undervisningen består av:

  • forelesninger om historisk lydlære, morfologi og syntaks
  • seminar for tekstgjennomgang

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. I løpet av kurset forutsettes studentene i økende grad å delta aktivt i tekstgjennomgangen. Studenten skal holde et muntlig innlegg som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen.

Eksamen skal ta utgangspunkt i en tekst fra pensum. Studenter som kommer opp i en gammelfransk tekst, begynner med å lese denne høyt før de oversetter den. Studenter som kommer opp i en mellomfransk eller tidlig nyfransk tekst, skal bare oversette denne. Studentene vil så få spørsmål fra alle deler av pensum, fortrinnsvis basert på henvisninger til teksten. Studentene velger om eksamen skal foregå på fransk eller norsk. Det vil bli gitt bokstavkarakterer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk og norsk