FRA4001 – Innføring i fransk filologi med vekt på språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en språkhistorisk oversikt fra klassisk latin til moderne fransk og en innføring i middelalderfransk og i tidlig nyfransk språk og litteratur.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Studentene skal ha kunnskaper om hovedtrekkene og utvalgte detaljer i den språkhistoriske utviklingen fra klassisk latin til moderne fransk
  • Lese tekster skrevet på middelalderfransk og på tidlig nyfransk og bli satt i stand til å arbeide selvstendig med slike tekster
  • Lese gammelfransk høyt med en tilnærmet riktig uttale
  • Har du kjennskap til de viktigste genrene i den middelalderfranske litteraturen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha god kjennskap til moderne fransk fonologi og morfosyntaks.

Undervisning

Det gis undervisning i 11 uker etter en plan som bestemmes i starten av hvert semester. Undervisningen består av:

  • forelesninger om historisk lydlære, morfologi og syntaks
  • seminar for tekstgjennomgang

I løpet av kurset forutsettes studentene i økende grad å delta aktivt i tekstgjennomgangen. Hver student skal også presentere muntlig ett eller emner for resten av gruppen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må studentene ha fått minst én slik presentasjon godkjent av faglærer.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen der man tar utgangspunkt i en tekst fra pensum. Studenter som kommer opp i en gammelfransk tekst, begynner med å lese denne høyt før de oversetter den. Studenter som kommer opp i en mellomfransk eller tidlig nyfransk tekst, skal bare oversette denne. Studentene vil så få spørsmål fra alle deler av pensum, fortrinnsvis basert på henvisninger til teksten. Studentene velger om eksamen skal foregå på fransk eller norsk. Det vil bli gitt bokstavkarakterer.

Sensorveiledning.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Vår 2019

uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk og norsk