Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr fordypningsstudium i et utvalg franske dikt fra 16.-21. århundre. Det legges vekt på tekstanalyse og litteraturhistorisk perspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine ferdigheter i litterær analyse og fortolkning gjennom et grundig tekststudium. I forbindelse med den aktuelle genre skal de få innsikt i grunnleggende genreteoretiske og litteraturhistoriske problemstillinger. De skal dessuten forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig, slik at de kan uttrykke seg variert og presist på fransk, med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster.

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på på 3 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på på fransk på 6 sider à 2300 tegn.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Fransk