Dette emnet er nedlagt

FRA4501 – Metodisk innføring (studieretningsspesifikk del)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt. For et tilsvarende emne se FRA4550

Hovedmålet for kurset er å få klar en prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen er en god måte å komme i gang med masteroppgaven på. Kurset arter seg som en kombinasjon av skrivekurs og innføring i vitenskapelige arbeidsmåter. Kurset vil vektlegge både de teoretiske og de praktiske sider av arbeidet med masteroppgaven og bør tas i flukt med eller etter den metodiske innføring som er felles for programmet.

Hva lærer du?

Et grunnleggende element i kurset er bruken av prosessorientert skriving for å utvikle ideer, fokusere forskningsprosjektet og forbedre tekstutkast. Kurset vil gi en innføring i prinsippene som ligger til grunn, men først og fremst skal studentene selv praktisere dem, og få tilbakemeldinger fra læreren og fra hverandre. Det vil bli skriving både i undervisningen og hjemme. Studentene vil også bli inndelt i grupper som møtes mellom seminarene. De krav som stilles til en prosjektbeskrivelse vil bli gjennomgått. Studentene vil også lære hvordan man bygger opp en databank på grunnlag av litteratur og kilder. Oppbygging av bibliografi og normer for henvisninger (noter m.m.) vil inngå her. Oppbyggingen av en databank for hver enkelt student vil være en integrert del av arbeidet med prosjektbeskrivelsen under kurset. Kurset vil også gi en innføring i søk etter litteratur og etter kilder på internett.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med seminar- og gruppeundervisning og obligatorisk undervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram, studieretning Frankrike.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i HFB-EA, studieretning Frankrike.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 5 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 67 % av seminarundervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Det skal ved slutten av kurset innleveres en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider à 2300 tegn.

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått.

For at kandidaten skal kunne få karakteren "bestått" må prestasjonen være akseptabel hva angår både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Siste gang høst 2010

Undervisningsspråk

Fransk