Dette emnet er nedlagt

FRA4525 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg EU’s historie (fra ca.1945) med spesiell vekt på Frankrikes rolle i integrasjonsprosessen. Følgende faser og temaer vil bli gjenstand for spesiell fordypning: Europarådet (Conseil de l’Europe), den europeiske kull og stålunionen la Communauté du Charbon et de l’Acier (CECA), grunnleggelsen av fellesmarkedet i 1957, relasjonene til Tyskland og Storbritannia, den felles landbruks- og bistandspolitikken, den økonomiske og sosiale utviklingen i EU-landene fra 1945 til 1970-årene.

Emnet vil også ta for seg det politiske systemet i EU og vise det særpregede og historisk unike ved institusjonene som spilte hovedrollen i den første fasen av integrasjonsprosessen. Dagsaktuelle temaer og spesielle utfordringer for EU, sett fra et fransk perspektiv, vil også bli drøftet.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • redegjøre for bakgrunnen for Frankrikes initiativer og standpunkter i den europeiske integrasjonsprosessen, samt forløperne til dagens EU
  • redegjøre for innsatsen til grunnleggerne av det europeiske fellesskapet : Robert Schuman og Jean Monnet og de viktigste etappene i den historiske utvklingen av det europeiske samarbeidet fra ca. 1945 og frem til i dag.
  • Presentere EUs ulike institusjoner og felles politikkområder
  • Redegjøre for den økonomiske og sosiale utviklingen i EU-landene fra 1945 til 1970-årene
  • vurdere EUs betydning for Frankrike og landets rolle i dagens EU, samt ideologiske, politiske og strukturelle forskjeller mellom utvalgte medlemsland
  • identifisere og diskutere dagsaktuelle temaer knyttet til forholdet mellom dagens EU og Frankrike
  • analysere Frankrikes rolle i den europeiske integrasjonsprosessen fra ca. 1945 og frem til i dag.
  • analysere relevant statistikk, benytte biografier, juridiske dokumenter, presseartikler og annet relevant kildemateriale knyttet til et fordypningstema valgt i samråd med faglærer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudier ved UiO.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar i 10 uker. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere et essay på 6–8 sider (à 2300 tegn) over et emne som velges i samråd med faglærer. Studenten skal også ha en muntlig presentasjon på ca. 10 min. av relevant nyhetsstoff hentet fra aviser eller andre medier. I tillegg skal studenten gjøre en tekstanalyse/ kommentar på 3–4 sider. Oppgavene besvares på fransk. Disse tre oppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Emnet har felles undervisning med FRA2502 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (nedlagt) og FRA4503 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (nedlagt). Ved få oppmeldte studenter, kan emnet tilbys som leseemne.

Eksamen

Eksamensformen er en skoleeksamen på 6 timer. Obligatorisk aktivitet må være gjennomført før fremstilling til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke én ettspråklig ordbok (Le Petit Robert el. tilsvarende) på eksamen.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

uregelmessig

Eksamen

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk