LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene legger opp et pensum på 1000-1500 sider om et tema i latinamerikanske områdestudier. Temaet kan være knyttet til tema for masteroppgaven, men pensum må ikke overlappe med pensum på tidligere emner.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Dersom du er usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først. Sammen med veileder skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgaven. Veileder skal også godkjenne oppgavetittel. Du mottar veiledning i pensum og oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Få kjennskap til og innsikt i forskningsbaserte studier av et tema i latinamerikanske områdestudier relevant for masteroppgaven, og få trening i å skrive akademiske tekster og nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på tekstutkast.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika.

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Normalt vil undervisningen foregå i form av individuell veiledning med faglærer. Dersom flere studenter tar emnet samme semester kan undervisningen organiseres i form av seminarer der studentene legger fram utkast til semesteroppgaven og får tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave på maks. 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Det er manuelt opptak til dette emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk