LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene legger opp et pensum med et omfang på 1 000–1500 sider om et tema i latinamerikanske områdestudier. Temaet kan være knyttet til temaet for masteroppgaven. Pensum må ikke overlappe med pensum på tidligere emner.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Er du usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først. Sammen med veileder legger du opp pensum og velger en problemstilling for semesteroppgaven. Veileder skal også godkjenne oppgavetittel. Du vil få veiledning i pensum og oppgaveskriving.

Hva lærer du?

  • Du får kjennskap til og innsikt i forskningsbaserte studier av et tema i latinamerikanske områdestudier som er relevant for masteroppgaven
  • Du får trening i å skrive akademiske tekster og i nyttiggjøring av tilbakemeldinger på tekstutkast

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til studieretningen Spansk, portugisisk på masterprogrammet i Europeiske språk.

Emnet har manuelt opptak. Kontakt studiekonsulenten.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Normalt vil undervisningen foregå i form av individuell veiledning med faglærer. Tar flere studenter emnet samme semester, kan undervisningen organiseres i form av seminarer der studentene legger fram utkast til semesteroppgaven og får tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave. Besvarelsen skal være på maksimum 10 sider à 2 300 tegn, og i tillegg inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

I vårsemesteret er fast innleveringsdato 1. juni, mens det i høstsemesteret er 1. desember.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet har manuelt opptak. Kontakt studiekonsulenten.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk