LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg problemstillinger som: Hvordan har forskere fra ulike land, fagmiljøer og til ulike tider studert Latin-Amerika? Hvilke tendenser har vært spesielt sterke de senere år? Hvorfor studerer man Latin-Amerika? Hvilke metodologier og perspektiver har vært mest dominerende? Hvordan skriver man masteroppgaver i latinamerikanske områdestudier og hva kjennetegner de gode oppgavene?

I løpet semesteret får du trening i å skrive akademiske tekster basert på forskning om Latin-Amerika. Du skriver en prosjektskisse til masteroppgaven din, og du får trening i å nyttiggjøre deg tilbakemeldinger på egne tekstutkast.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:
• innsikt i forskning på latinamerikanske områdestudier i og utenfor Norge
• lært å skrive en prosjektskisse for masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever at du har studieplass på masterprogrammet Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år) (nedlagt), Latin-Amerika-studier (studieretning) (nedlagt).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i Europeiske og amerikanske områdestudier (studieretning Latin-Amerika).

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer, to timer pr uke i ti uker. En del av undervisningen benyttes til gjennomgang av utkast til prosjektskissen for masteroppgaven.

Eksamen

Emnet har mappeeksamen. Mappen består av en kort prosjektskisse til masteroppgaven (2 sider) og et essay (8 sider).

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst t.o.m høsten 2014.

Videreføres f.o.m. høsten 2015 i det nye emnet IBER4000 Hvordan skrive masteroppgave i spansk, portugisisk eller Latin-Amerika-studier.

Eksamen

Hver høst t.o.m. høsten 2014.

Undervisningsspråk

Norsk