Dette emnet er nedlagt

NED2103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne i middelnederlandsk hvor syntaks, språkhistorie og dialekter kommer sterkere inn enn i NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (nedlagt).

Hva lærer du?

Etter fullført emne:

  • kan du lese vanskeligere middelnederlandske tekster
  • er du fortrolig med mer avanserte språkhistoriske emner, som også kan strekke seg tilbake til eldre språklige perioder
  • har du kjennskap til de viktigste forskjellene mellom de fire middelnederlandske hoveddialektene brabantsk, hollandsk, vestflamsk og limburgsk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper som svarer til kompetansemålene i NED1103 – Nederlandsk språk: Middelnederlandsk I (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesning/seminar (normalt 2 uketimer i 10 uker).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave (ca. 4-5 sider) som omfatter oversettelse av ukjent tekstmateriale samt grammatiske spørsmål (både til teksten og generelle spørsmål).

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på norsk eller nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys etter behov - ta kontakt med studiekonsulenten

Undervisningsspråk

Norsk