Dette emnet er nedlagt

NED4101 – Nederlandsk språk: Praktisk nederlandsk med grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et videregående emne i nederlandsk språk som tar for seg grammatikk og ordforråd på et avansert nivå.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å kommunisere skriftlig og muntlig på et høyt nivå og beherske nederlandsk grammatisk terminologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves opptak på masterprogram i litteratur, studieretning for nederlandskspråklig litteratur, eller masterprogram i språk, studieretning for eldrespråklig nederlandsk, eller andre relevante studieprogrammer.

Overlappende emner

Ved overgang fra hovedfag til master får studenter som har avlagt eksamen i fellespensum i nederlandsk hovedfag (30 sp), ekvivalens for NED4101 og godskrives i tillegg 20 studiepoeng.

Undervisning

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studentene skal gi et muntlig innlegg for å kunne fremstille seg til eksamen. Innlegget må godkjennes av faglærer.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave (ca. 8-10 sider) som kan omfatte oversettelse, stil og grammatiske spørsmål.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Vår 2011

Uregelmessig

Eksamen

Vår 2012

Vår 2011

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Nederlandsk