Dette emnet er nedlagt

POR3301 – Portugisiskspråklig lyrikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset kombinerer studiet av tekst, metrikk, litteraturkritikk og -historie.Tekster kan velges fra hele det portugisiskspråklige området; Portugal, Brasil eller det portugisisktalende Afrika, fra ett eller flere språkområder og fra alle epoker.

Hva lærer du?

Emnet blir en spesialisering innen portugisiskspråklig lyrikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger/ veiledning, oppgaveskrivning, også gruppeoppgaver. Kurset går over ett semester.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider pluss bibliografi (en normalside = 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal skrives på portugisisk. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent en mindre oppgave i løpet av kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk for siste gang høsten 2005.

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk