Dette emnet er nedlagt

POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av praktisk språkopplæring og trening. Undervisningen er bygget opp rundt disiplinene oversettelse og praktisk grammatikk.

Hva lærer du?

Skriftlig og muntlig språkbeherskelse utover kravene til POR1101 – Portugisisk språk 1 og POR1102 – Portugisisk språk 2, samt dypere innsikt i det grammatiske systemet. Du lærer også om å oversette norsk til portugisisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i POR1101 – Portugisisk språk 1 og POR1102 – Portugisisk språk 2, eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning med oppgavegjennomgåelse i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Seminarundervisningen er obligatorisk og forutsetter et fremmøte minst 10 av 14 ganger. Du skal også levere en kortere skriftlig oppgave og gi en muntlig presentasjon. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatoriske undervisningsaktiviteter (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen.

Eksamensoppgaven er tredelt.

  1. Oversettelse til portugisisk
  2. Oversettelse fra portugisisk til norsk
  3. Grammatikkspørsmål

Alle tre deler må være bestått for å bestå eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Det er tillatt med ettspråklig portugisisk ordbok under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på norsk og portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Emnet går siste gang høsten 2016.

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Portugisisk