Dette emnet er nedlagt

POR2302 – Portugisiskspråklig litteraturkunnskap, eldre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum omfatter et representativt utvalg av portugisisk teater, epos og prosa.

Hva lærer du?

Studenten får en innføring i den eldste litteraturen fra renessanse til det 18. århundre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter har ikke adgang til dette emnet.

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen de to første ukene for at studenten skal beholde plassen på emnet. Ved mindre enn 2 oppmeldte avlyses undervisningen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger/veiledning, oppgaveskrivning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen de to første ukene for at studenten skal beholde plassen på emnet. Studenten skal levere én oppgave skrevet på portugisisk som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.


Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR2302/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml


Eksamensspråk

Eksamen besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Dette emnet vil bli erstattet av et leseemne høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Portugisisk