Dette emnet er nedlagt

POR3302 – Portugisiskspråklige romaner og noveller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset kombinerer studiet av tekst, litteraturkritikk og -historie.Tekster kan velges fra hele det portugisiskspråklige området - Portugal, Brasil eller det portugisisktalende Afrika, fra ett eller flere språkområder og fra alle epoker.

Hva lærer du?

Emnet innebærer en spesialisering innen portugisiskspråklige romaner og noveller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger/ veiledning, oppgaveskrivning, også gruppeoppgaver. Kurset går over ett semester.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent to mindre oppgaver i løpet av kurset.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/POR3302/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet går for siste gang våren 2006

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk