Dette emnet er nedlagt

POR3305 – Portugisiskspråklig prosalitteratur av og om kvinner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av portugisisk, brasiliansk og portugisiskspråklig afrikansk samtidsprosa (romaner og/eller noveller) skrevet av kvinnelige forfattere om kvinners ulike livserfaringer. Studenten skal også lese et utvalg teoritekster i tilknytning til denne romansjangeren.

Hva lærer du?

I tillegg til å utvikle sine ferdigheter i tekstanalyse, får studenten en innføring i en ung litteraturteoretisk tradisjon utvilket i tilknytning til begreper som "kvinnelitteratur" og "feministisk litteratur". De skjønnlitterære tekstene kan velges fra én eller flere portugisiskspåklige nasjonallitteraturer.

Opptak og adgangsregulering

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på de litterære POR-emnene på 2000-nivå.

Du må ha bestått eksamen i POR1102 – Portugisisk språk 2, og i et av de litterære POR-emnene på 2000-nivå, eller tilsvarende studier. Tilsvarende studier må dokumenteres overfor studiekonsulenten.

Undervisning

Veiledet lesning gjennom hele semesteret.

Obligatorisk innlevering i midten av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager. Oppgaven skrives på portugisisk

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er et leseemne og gis hvis faglærer har kapasitet. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Veiledning på portugisisk og norsk