Dette emnet er nedlagt

POR3501 – Skriveemne, Latinamerika

Kort om emnet

Emnet er en individuell skriftlig avslutningsoppgave for Latin-Amerikastudieretningen med tema innen latinamerikansk kultur for studenter fra programmet europeiske og amerikanske studier.

Hva lærer du?

Emnet innebærer en spesialisering innen Latinamerikansk kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

POR2101 – Portugisisk grammatikk med vekt på kontrastiv innsikt (nedlagt), eller tilsvarende språkkunnskaper, POR1501 – Portugisisk og brasiliansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt), POR1502 – Iberisk og latinamerikansk kulturkunnskap (felles spansk og portugisisk) (nedlagt), eller tilsvarende kunnskaper. Øvrige godkjente område- og kultur- og samfunnsfaglige emner.

Anbefalte forkunnskaper

Godkjent studiekøp innen studieretningn med vekt på Brasil.

Undervisning

Forelesninger/veiledning. Kurset går over ett semester.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt og skrives på portugisisk. Det gis bokstavkarakter. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent to mindre oppgaver i løpet av kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt. Studenter bør velge LATAM3501 – Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap isteden.

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk