LATAM3501 – Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er beregnet på studenter som er i sitt siste semester av bachelorstudieretning Latin-Amerika-studier.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne har du:

  • Tilegnet deg dybdekunnskap og faglig forståelse i et selvvalgt tema innenfor latinamerikansk historie og kultur
  • Øvd opp evnen til å velge ut, avgrense og problematisere et tema
  • Økt forståelse av sammenhengen mellom teori, metode og empiri  
  • Forbedret din evne til å gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å få opptak til emnet må du ha bestått IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) og minst ett LATAM-emne på 2000-nivå, eller tilsvarende studier.

Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har tatt metodeemnet som inngår i 80-gruppe – Latin-Amerika-studier (80LATAM) (nedlagt) (velges blant flere metodeemner).

Du bør dessuten ha tilstrekkelig språkkunnskaper i spansk og/eller portugisisk til å kunne lese til dels avanserte akademiske tekster.

Videre er det en fordel om du har bestått deler av 40-gruppen i et kultur-/samfunnsfag som inngår i bachelorstudieretning Latin-Amerika-studier.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av åtte timer med seminar i begynnelsen av semesteret og to timer mot slutten av semesteret. Du har rett til individuell veiledning (inntil 2 timer) i forbindelse med skriving av oppgaven.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må få godkjent problemstilling og utkast av semesteroppgaven.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på maks 10 sider (à 2300 tegn per side). Tema for oppgaven utarbeides sammen med faglærer.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på norsk, engelsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Våren 2019 går emnet som et leseemne for studenter på BA i Latin-Amerika-kunnskap. Har du tenkt å ta emnet, så ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Spansk