Dette emnet er nedlagt

SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skriver en bacheloroppgave på cirka ti sider over et selvvalgt tema med en problemstilling som du utarbeider sammen med en av lærerne på studieretningen.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

  • Velge ut, avgrense og analysere et tema
  • Bygge opp en argumentasjon og drøfte
  • Skrive en faglig tekst om et problem innenfor enten polsk, tsjekkisk eller bosnisk/kroatisk/serbisk språk, litteratur eller områdestudier
  • Gi og ta imot faglig kritikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 60 avlagte studiepoeng innenfor fordypningsgruppen i polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av en forelesningsdel og en seminardel. Første del av semesteret består av to forelesninger (to dobbeltimer) i uken i to uker. Først får du en innføring i hvilke faglige og formelle krav det stilles til en bacheloroppgave og hvordan du formulerer en problemstilling. Deretter blir det en forelesning om henholdsvis språk- og diskursanalyse, litteratur og områdestudier. 

Seminardelen er konsentrert til midten av semesteret. Her presentere du førsteutkast av oppgaven og diskuterer den med faglærer og andre studenter på emnet. Du får veiledning av emneansvarlig lærer og en forsker med ekspertise på den problemstillingen som du skriver om.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

1. Du skal levere en oppgaveskisse med gjennomføringsplan i begynnelsen av semesteret. Denne må godkjennes av faglærer.

2. Du må ha veiledning etter avtale, minst to ganger i løpet av semesteret.

3. Seminardelen har obligatorisk oppmøte: Du leverer et godt bearbeidet utkast til oppgaven ca én uke før seminardelen starter. På seminaret vurderer du dessuten muntlig en av dine medstudenters utkast til oppgave. Den muntlige vurderingen må være ledsaget av et skriftlig støtteark eller en elektronisk presentasjon.

4. Ca 5-6 uker før eksamen leverer du en bearbeidet versjon av din oppgave til faglærer. Du leverer også et dokument der du viser hvordan du har tatt hensyn til den faglige kritikken du har fått på seminaret.

Aktivitetene må være godkjent før eksamen. Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 10 sider (à 2300 tegn), litteraturliste og eventuell forside kommer i tillegg. Deler av materialet for oppgaven skal være på polsk, tsjekkisk eller bosnisk-kroatisk-serbisk. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og litteraturliste.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen skal skrives på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i programmet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område, studieretning Sentral-Europa-og Balkan-studier. Skal normalt tas i siste semester av bachelor-graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk