Dette emnet er nedlagt

SPA1502 – Iberisk og latinamerikansk kulturkunnskap (felles spansk og portugisisk)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum i iberisk og latinamerikansk litteratur- og kulturkunnskap tar for seg hele det portugisisk- og spansktalende området.

Pensumbok : Benjamin Keen: Latin American Civilization.

Hva lærer du?

Studenten skal få utdypet kunnskapene innen iberisk og latinamerikansk litteratur- og kulturkunnskap fra SPA1501 – Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt) / POR1501 – Portugisisk og brasiliansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

SPA1501 – Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt) eller POR1501 – Portugisisk og brasiliansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt).

Språkkunnskaper tilsvarende emnene SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller POR1101 – Portugisisk språk 1.

Undervisning

Kurset er hovedsakelig et lesekurs med få, strategiske undervisningstimer. Undervisningen er delvis nettbasert og går over et halvt semester. Felles undervisning med POR1502 – Iberisk og latinamerikansk kulturkunnskap (felles spansk og portugisisk) (nedlagt).

Eksamen

En muntlig prøve ved kursets slutt. Det stilles spørsmål fra pensumlitteraturen. Eksaminasjonen vil foregå på engelsk, men kandidaten kan svare på norsk. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet nedlegges f.o.m. våren 2006. Studenter bør velge IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) isteden.

Eksamen

Siste ordinære eksamen gis høsten 2005.

Undervisningsspråk

Engelsk