Dette emnet er nedlagt

TSJ1110 – Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En elementær innføring i moderne tsjekkisk språk. Det er fokus på å innlære den grunnleggende tsjekkiske grammatikken med lydsystem, rettskriving, bøyningssystem og disses funksjoner. Det skjer en bevisstgjøring om forskjeller og likheter mellom tsjekkisk og norsk. Det arbeides med en grammatisk fremstilling, praktisk-språklige øvelser og enkle tekster. Det gis også en introduksjon til noen viktige språklige hjelpemidler. Emnet gir et grunnlag for det videre studiet av tsjekkisk språk, litteratur, samfunn og historie.

Hva lærer du?

Du får oversikt over hovedtrekkene i tsjekkisk grammatikk, og lærer å arbeide selvstendig med enkle, samtidige tsjekkiske tekster, herunder oversette slike tekster til norsk. Du lærer også å føre en enkel samtale. Du får kjennskap til de viktigste språklige hjelpemidlene (f.eks. ordbøker, grammatikker, nettsteder).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 6 timer forelesning/seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Oppgaven må være godkjent før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamenssformen på emnet er en skriftlig eksamen på 6 timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TSJ1110/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Bruk av tsjekkisk-fremmedspråklig ordbok tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og tsjekkisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet med studieretning Sentral-Europa og Balkan, 100-gruppe i tsjekkisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk