Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på å trene opp dine evner i tysk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Den muntlige delen er særlig viktig og vil få en stadig større plass utover i semesteret. Gjennom ulike øvelser vil du utvikle ordforråd og ditt kjennskap til idiomatiske uttrykk, bli oppmerksom på ”lumske likheter” (falsche Freunde) og lære viktige fraser. I tillegg trener du på generell leseferdighet i tysk og jobber med oversettelser tysk-norsk og norsk-tysk.

Hva lærer du?

Dette har du lært når du har fullført emnet:

  • Du har utviklet din leseteknikk i tysk; du kan lett gjenkjenne former og strukturer som hjelper deg til å forstå autentiske tyske tekster av ulik vanskelighetsgrad/i ulike sjangere
  • Du kan oversette enkle tekster mellom begge språk (tysk – norsk)
  • Du kan uttrykke deg muntlig på tysk i dagligdagse vendinger
  • Du er i stand til å holde muntlige referater på tysk av faglig karakter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminar i 12  uker. 1 av disse timene foregår i språklaboratorium, der studentene parvis og i små grupper trener intensivt på å uttrykke seg muntlig.

Det er obligatorisk å møte til undervisningen (oppmøteplikt minst 18 av 24 ganger). Ytterligere gyldig fravær må dokumenteres (kontakt eksamenskonsulenten)

I løpet av undervisningsperioden skal du framføre en 5 minutters dialog i språklaboratoriet og holde et muntlig referat - "foredrag" om et selvvalgt emne som er godkjent av faglærer.

Du avlegger også to klasseromsprøver. I den ene skal du oversette to korte tekster, en tysk-norsk og en norsk-tysk. I den andre vil din leseforståelse bli testet; her skal du besvare spørsmål om en lengre tysk tekst.

Alle fire aktiviteter må være gjennomført for at du skal få en endelig karakter i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet har mappeeksamen. Karakteren settes etter en samlet vurdering av dine prestasjoner på de to muntlige og de to skriftlige klasseromsprøvene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Mappen din er knyttet til det semesteret du gjennomfører undervisningen. Du kan derfor ikke avlegge ny eksamen på grunnlag av dine tidligere skriftlige og muntlige prestasjoner i emnet. For å avlegge ny eksamen i emnet må søke opptak til og følge seminarundervisningen neste gang emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Tysk og norsk