Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tyskspråklig litteratur fra den angitte perioden. Hovedvekten vil ligge på tiden fra ca. 1960 til ca. 2000, med forfattere som f.eks. Paul Celan, Günter Grass, Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Peter Weiss, Jurek Becker, Christa Wolf. Viktige temaer er bl.a. oppgjøret med nasjonalsosialismen, litteratur og DDR-virkelighet, litteratur etter murens fall.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha kunnskap om den tematikk og kunstneriske egenart som kjennetegner tyskspråklig litteratur i den angitte perioden. De skal ha analytiske ferdigheter og kunne gi skriftlige og muntlige fremstillinger og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tyskkunnskaper som minst tilsvarer B-språk (2. fremmedspråk i den videregående skolen) med karakteren 4 eller bedre. Studenter som mangler nødvendig lese- og lyttetrening, anbefales å ta TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) først.

Overlappende emner

Studenter som har avlagt eksamen i TYSK100, har sperre mot emnet.

Undervisning

Kurset strekker seg over ett semester. Undervisningen gis i form av seminarer (ca. 3 uketimer i 12 uker). Studentene skal i løpet av kurset bidra med et muntlig seminarinnlegg på 15-20 minutter som i etterkant leveres i skriftlig form innen fastsatt frist. Hver deltaker vil kunne få individuell veiledning forut for innleveringen av seminarinnlegget, som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Det kreves undervisningsopptak for å følge seminarundervisningen.

Eksamen

Karakteren fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen som går over 3 dager.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt og delvis erstattet av TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945.

Undervisningsspråk

Tysk og norsk.