Dette emnet er nedlagt

TYSK4114 – Tysk språk: Deutsche Pressesprache

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på analysen av tyske (og noen norske) avistekster på ulike språklige nivåer (orddannelse, syntaks, tekst- og argumentasjonsstruktur m.m.) og gir en oversikt over det tyske presselandskapet (særlig på internett) samt ulike journalistiske sjangre. Deltakerne medvirker i semesterplanleggingen.

Hva lærer du?

Studentene skal utvide sine teoretiske og praktiske kunnskaper i moderne tysk språk. De skal bli fortrolige med den grammatisk-lingvistiske beskrivelsen og analysen av tyske tekster, i dette tilfellet journalistiske tekster som en viktig del av det moderne tekstuniverset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning tysk språk, Lektor- og adjunktprogrammet eller annet relevant program.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av seminar med 2 uketimer i 12 uker, med 2 ukers skrivepause etter 6 uker. Studentene skal holde et obligatoriske foredrag på ca 20 minutter, og skrive en semesteroppgave på ca 10 sider.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en semesteroppgave på ca 10 sider. Semesteroppgaven skal være en skriftlig versjon av det obligatoriske foredraget.

Semesteroppgaven vurderes både innholdsmessig om språklig.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Tysk